Weerterbeek

Foto: Werner Mentens

Share on print
Share on email
Share on facebook

Geschiedenis

De Weerterbeek is ook een door de mens gegraven structuur uit de late middeleeuwen. Weert bloeide tijdens de middeleeuwen op als stad, en daarmee breidden ook haar lakennijverheid en verdedigingsgrachten uit. De toevoer van water daarvoor kon de groei echter niet bijbenen dus klopten de heren van Horne aan bij Bocholt. In 1296 eeuw startte men daar met het graven van een aftakking van de hoger gelegen Abeek.

Wordt verwacht

Dit najaar nog plaatsen we op zeven plaatsen langs het beektraject infoborden. Bekijk ze hier alvast.

De Weerterbeek in vogelvlucht

Met dit filmpje in vogelvlucht over het gebied, brengen we het verdwenen beektraject tussen Bocholt en het IJzeren Man-gebied letterlijk en figuurlijk weer in beeld! Zowel in het landschap als met behulp van animatie kan je zo het traject volgen van de beek.

Het landschap lezen lukt zo alweer een heel stuk makkelijker.

Tegeltableau

De landsgrens ter hoogte van de Weerterweg/Bocholterweg, is van oudsher ook een grensovergang tussen Bocholt en Weert. 

Partners

Geschiedenis

De Weerterbeek is ook een door de mens gegraven structuur uit de late middeleeuwen. Weert bloeide tijdens de middeleeuwen op als stad, en daarmee breidden ook haar lakennijverheid en verdedigingsgrachten uit. De toevoer van water daarvoor kon de groei echter niet bijbenen dus klopten de heren van Horne aan bij Bocholt. In 1296 eeuw startte men daar met het graven van een aftakking van de hoger gelegen Abeek.

Het beektraject was zo’n 13 kilometer lang en moest op weg van Bocholt naar Weert enkele moerassen en andere beken kruisen. Daarvoor werden houten ‘troggen’, een soort aquaductjes, gebouwd. De beek was als het ware een ader voor de toenmalige economie, maar ze speelde ook politiek een schaduwrol. Wie de zogenaamde kraan aan de bron kan dichtdraaien, heeft immers macht over de ander.

Verder was de Weerterbeek eeuwenlang het onderwerp van discussies en beschuldigingen van omwonende bevolking, nijverheids- en ambachtslui: over te hoge waterafname, over wie het onderhoud van de beek nu eigenlijk op zich moest nemen, welke molen onvoldoende water kreeg, enz.

De functie van de Weerterbeek is na het Ancien Régime weggevallen, waardoor ook behoud en beheer wegvielen. De contouren vervaagden stilaan en verdwenen grotendeels door de intensivering in de landbouw in de 20e eeuw. Van de bedding zijn hier en daar nog fragmenten (al dan niet watervoerend) te vinden in het landschap. Verder duiken de vele molenaars- en onderhoudsdisputen geregeld op in archiefstukken. Goed om weten: de Weerterbeek werd, afhankelijk van dorp tot dorp, ook de Bocholterbeek, de Boshoverbeek of de Weertbeek genoemd.

Historische foto Weerterbeek

Foto: Gemeentearchief Weert

Infoborden

Dit najaar nog plaatsen we op zeven plaatsen langs het beektraject infoborden. Deze borden geven telkens specifieke uitleg over de plek zelf en met een QR code krijg je ook toegang tot het filmpje dat een beeld geeft van het hele traject. 

Opgelet ! Het is geen aaneengesloten wandeltraject.

Tegeltableau

De landsgrens ter hoogte van de Weerterweg/Bocholterweg, is van oudsher ook een grensovergang tussen Bocholt en Weert. 

In het douanekantoortje dat hier in 1956 werd gebouwd, metselden de burgemeesters van beide gemeenten gezamenlijk een tegeltableau in. Daarop stond symbolisch de Weerterbeek afgebeeld, samen met een tekst die de gemeentelijke banden weer aanhaalde. 

Er wordt op dit moment een replica gemaakt van dit symbolisch stukje vakmanschap – en binnenkort krijgt het terug een prominente plek vlakbij het traject !

Tegeltableau op het voormalige douanekantoor op de grens van Bocholt en Weert